Buhalteriu mokymai

Informacija tėvams

Informacija tėvams apie NVŠ krepšelį

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Kokybiškas neformalusis vaikų švietimas yra vienas iš būdų, papildančių formaliajame ugdyme įgytas kompetencijas. Kartu tai puiki galimybė paskatinti mokinius domėtis naujomis sritimis.
Neformalusis mokinių švietimas daro didelę įtaką formuojant vaikų ir jaunimo pasaulėžiūrą ir gali sukurti palankias sąlygas ugdant sąmoningą, pilietišką ir kūrybingą jauną žmogų, gebantį sėkmingai integruotis į šiuolaikinę socialinę ekonominę aplinką.

Kas yra NVŠ krepšelis?

NVŠ lėšos yra speciali tikslinė valstybės dotacija savivaldybėms, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. Kitaip sakant, tai tam tikra pinigų suma, kuria yra iš dalies ar pilnai finansuojami vaikų lankomi būreliai, pasirinkti iš akredituotų NVŠ programų sąrašo kiekvienoje savivaldybėje.

Kas turi teisę gauti NVŠ krepšelį?

Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas mokinys (vaikai ir jaunimas iki 19 m., besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas), kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.
NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje mokinys mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Renkantis UAB „Ernadas“ siūlomas NVŠ programas krepšelis bus skiriamas Kauno miesto savivaldybėje.
NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam mokiniui yra 15 Eur/mėn.

. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Tėvai ir vaikai, norintys gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Kauno miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo.
UAB „Ernadas“ vykdomos NVŠ programos yra akredituotos Kauno miesto savivaldybės. Mes vykdome šias NVŠ programas:
Informacinės technologijos – pasirenkime egzaminui
Kompiuterinių žaidimų kūrimas ir animacija
Svetainės kūrimas WordPress

NVŠ programos veiklos vyksta 1 kartą per savaitę, po 2 pedagogines valandas (1 pedagoginė valanda yra 45 min. akademinės valandos).

Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir mokiniai, išsirinkę pageidaujamą programą iš mūsų siūlomų akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į UAB „Ernadas“, t.y. NVŠ teikėją. Mes Jums suteiksime visą informaciją apie savo vykdomą programą ir 15 eur/mėn. NVŠ krepšelį.
Tėvai, norintys vaikui gauti 15 eur/mėn. NVŠ krepšelį, sudaro su UAB „Ernadas“ mokymo sutartį. UAB „Ernadas“ per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį.
Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 15 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 15 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 15 eurų mažiau.
NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 15 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt.
Programų duomenų bazėje prie kiekvienos programos pateikta informacija apie akredituotų programų kainas. NVŠ teikėjas programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje nurodo vieno mėnesio dydžio programos kainą, kuri bus taikoma jų paslaugų gavėjams, be 15 eurų NVŠ krepšelio ir pritaikius 15 eurų NVŠ krepšelį.
NVŠ teikėjas neturi teisės keisti nurodytų programos kainų visos NVŠ programos akreditacijos metu, t. y. iki kol baigsis NVŠ programos akreditacija.

Kokiu laikotarpiu skiriamas 15 eurų NVŠ krepšelis?

15 eurų NVŠ krepšelis visų pirma bus skiriamas nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Gavus informaciją iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos dėl lėšų skyrimo savivaldybėms 2019 m., krepšelio skyrimas bus pratęstas iki 2019 m. gegužės 31 d.

 

darbo skelbimai

java mokymai

Socialiniai tinklai

Įvertinkite Mus Facebook Paspauskite "Patinka":"Like" migtuką.

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com