Buhalteriu mokymai

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

 

Finansuojama Užimtumo tarnybos

VŠI Versli Lietuva

 

                                     Programos informacija

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43041102– programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

P43041101- programa skirta pirminiam profesiniam profesiniam mokymui, suaugusiųjų

mokymui su viduriniu išsilavinimu, 60 mokymosi kreditų.

 

Kiekvienam asmeniui mokama stipendija, dovanojamas sporto klubo abonementas.

Sėkmingai išlaikius egzaminą išduodamas švietimo ir mokslo ministerijos – diplomas.

Baigus mokymus suteikiame galimybę įsidarbinti, rašome darbdaviams rekomendacijas.

 

Kvalifikacijos pavadinimas – Apskaitininkas

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

 

Reikalavimai profesinei patirčiai  – be patirties.

 

 PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

 

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. 

Apskaitininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

 

Mokymų pradžios laikas:

programavimas

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

Visos teisės saugomos © Ernadas

Artimiausi mokymai