Buhalteriu mokymai

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita

pakuotes

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita

Lietuvoje visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaita, o tuščių pakuočių gamintojai ir importuotojai – tuščių pakuočiu apskaita. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis šią apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir poįstyminiais teisės aktais, tokiais kaip Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, LR Aplinkos ministro įsakymai: „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir pan. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita sudėtingas ir ilgas procesas.                                                                                                                      

 

 

Siekdami palengvinti pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarkymo naštą teikiame profesionalias paslaugas ir konsultacijas.

Vykdome pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, transporto priemonių, kitų atliekų, jų surinkimo ir tvarkymo apskaitą.

  • Ruošiame visus reikalingus įsakymus ir aprašus;
  • Teikiame deklaracijas;
  • Pildome ir vedame visus reikiamus žurnalus, sąrašus;
  • Konsultuojame vienkartinių ir daugkartinių pakuočių naudojimo, apskaitos ir deklaravimo klausimais;
  • bei atliekame kitus susijusius apskaitos tvarkymo darbus.
  • Tvarkome cheminių medžiagų apskaita AIVIKS sistemoje.

Vykdome į rinką išleidžiamų gaminių pakuočių, apmokestinamujų gaminių
bei kitų gaminių apskaitas, kuriems tvarkymo prievolę numato Lietuvos
Respublikos įstatymai.
Konsultuojame gamintojus ir importuotojus pakuočių ir pakuočių atliekų,
apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitos vedimo
klausimais.
Parengiamepakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, elektros
ir elektroninės įrangos apskaitos vedimo dokumentus.
Pildome deklaracijas ir ataskaitas.
P.S Pakuočių, atliekų elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių apskaitų tvarkymas GPAIS sistemoje

Pakuočių, atliekų ir kt. apmokestinamųjų gaminių sutvarkymas savo įmonės viduje
bei teisingas apskaitų vedimas reikalauja papildomų laiko bei lėšų sąnaudų, studijuojant ir
gilinantis į Aplinkos ministerijos papildymus ir nutarimus įvairių atliekų tvarkymą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
UAB,,Ernadas’’specialistai, turintys kelerių metų darbo patirtį Aplinkosaugos
srityje, siūlo Gamintojams ir Importuotojams abipusiai naudingą
bendradarbiavimą, prisiimdami Jūsų pareigą, numatytą Atliekų Tvarkymo Įstatyme, ir yra
pasiruošę tapti Jūsų pagalbininkais.

 

 

E-Pardavėjo Konsultanto Modulinė Profesinio Mokymo Programa

Apskaitininko kompetencija

Draudimo konsultanto kompetencija

JAVA Programavimas

Mokymu grafikas (datos)

<—- grįžti į titulinį puslapį

darbo skelbimas

java mokymai

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

 

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

lietuvaeuropaukraina