Buhalteriu mokymai

Apskaitininko kompetencija

Apskaitininko kompetencija:

Informacija apie Apskaitininko kompetencija 

Reikalavimai profesinei patirčiai  – nėra

 

Siekiant kompetencijos asmenys turės:

 

 • Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.
 • Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.
 • Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.
 • Žinoti vertybinius popierius,jiems keliamus reikalavimus.
 • Žinoti teisines normas,reguliuojančias ūkinę veiklą,mokesčius ir darbo santykius.
 • Suprasti socialinio draudimo esmę ir paskirtį.
 • Žinoti pajamų-kaštų-darbo, našumo-pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę.
 • Mokėti taikyti raštvedybos standartus.
 • Tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.
 • Apskaityti įmonių turtą,nuosavybę,ūkinės veiklos procesus ir rezultatus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla.
 • Parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę.
 • Teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir juos atvaizduoti buhalteriniais įrašais.
 • Naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis.
 • Mokėti naudotis Pragma programa.
 • Mokėti naudotis EXEL programa.
 • Mokėti naudotis Word programa.

 

Mokymų pradžios laikas:

 

Siųsti laišką

Finansavimas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

El-Parduotuvės konsultanto kompetencija

Nuomonės formuotojas – influenceris

Draudimo konsultanto kompetencija

JAVA Programavimas

<—- grįžti į titulinį puslapį

darbo skelbimas

java mokymai

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

 

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

lietuvaeuropaukraina