Buhalteriu mokymai

Programos apibūdinimas

 

Neformalusis mokymas

 

 

 

                1.1.Programos atsiradimo prielaidos   – viena iš labiausiai paklausių specialybių darbo  rinkoje buhalteris.

                Buhalterio profesija viena stabiliausių profesijų, todėl ji yra viena iš pagrindinių įmonės darbuotojų.

                Noras mokytis , įgyti naujų žinių yra vienas iš pagrindinių aspektų dirbant tokio pobūdžio darbą.

               Sėkmingam buhalterio darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: kaip susitelkimas; savarankiškumas; 

               Komandinis darbas; tikslumas; pastabumas; pareigingumas; domėjimasis naujovėmis;

              operatyvus problemų sprendimas; bendravimas ir bendradarbiavimas.

              Tolimesnis pastovus tobulėjimas.

 

  1. 2. Programos tikslas  – paruošti įmonėms buhalterijos darbuotoją.Suteikti teorinių ir

              praktinių žinių apie įmonių ar įstaigų pagrindinius apskaitos principus ir metodus, 

              išugdyti gebėjimus apdoroti pirminę informaciją , registruoti ūkines ir finansines                         

             operacijas, vesti apskaitą,apskaičiuoti mokesčius ir teikti mokestines ataskaitas,

             Kad buhalteris tiksliai organizuoti ir tvarkyti įmonės apskaitą , valdyti ir kontroliuoti

             Ūkinius procesus įvairiuose subjektuose. Sudaryti metinę finansinę atskaitomybę.

 

               

  1. 3. Programos paskirtis  – programa skirta buhalterio profesiniai kvalifikacijai   įsigyti, buhalterinės apskaitos , mokesčių teisės , ekonominių žinių lygį reikalingą  buhalteriui dirbant įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.

 

  1. 4. Programos rengėjai   – UAB ERNADAS direktorė   Dalia Gluoksnienė
  1. 5. Įgyjama kompetencija suteikia galimybes :

 

               5.1  Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje.

               5.2  Registruoti ūkinius procesus veikloje.

               5.3   Žinoti įmonių organizavimo ypatumus

               5.4   Mokėti apskaityti finansinį ( piniginį ) turtą.

               5.5  Žinoti atsargų apskaitymo būdus.

               5.6  Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, žinoti metodus

               5.7  Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą

               5.8  Žinoti įmonės veiklos finansus ir mokėti apskaityti nuosavybę ir   

                       įsipareigojimus.

               5.9  Žinoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoa procedūras.

               6.0  Žinoti profesinės etikos principus.

               1.6.Baigęs šią neformalaus mokymo programą asmuo žinos:

 1.            Kaip naudoti įmonių ūkinėje veikloje.

 

               6.1  LR Įstatymus ir teisės aktus 

               6.2 Verslo apskaitos standartus

               6.3  Sąskaitų plano sudarymo principus

               6.4 Apskaitos politikos suformavimas

               6.5 Suformuoti apskaitos registrus

               6.6 Finansinės atskaitomybės sudarymo principus, jų pateikimo terminus

                          mokesčių įstatymus.

  

  1. 7. Baigęs šią neformalaus mokymo programą asmuo mokės ir gebės:

 

                    7.1 Tvarkyti mažų įmonių buhalterinę apskaitą.

                    7.2 Mokės vesti, registruoti ūkinės veiklos procesus,rinkti , registruoti, kaupti,

                          sistemuoti įnformaciją įmonės veikloje

                    7.3 Mokės pripažinti pajamas ir sąnaudas apskaitoje

                    7.4  Parengti finansinę turto apskaitą

                    7.5 Parengti atsargų apskaitą

                    7.6 Pirkimų – pardavimų apskaitą

                    7.7 Organizuoti įmonės kasos darbą

                    7,8 Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita

neformalus mokymas

                      7.9 Mokės apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą

                      8.0 Mokės formuoti apskaitos politiką.

                      8.1 Mokės vertinti įmonės finansinę būklę,

                      8.2 Analizuoti finansines atskaitomybės rodiklius

                      8.3 Sudaryti metinę finansinę atskaitomybę.

 

                                                    2.  MOKYMO PLANAS

Programos pavadinimas: Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindai

  

Mokymo trukmė:  120 val.

uzt

Mokymosi tikslas – įgyti buhalterio profesinių kompetencijų, kurių pakanka savarankiškai tvarkyti apskaitą nuo pirminių dokumentų sudarymo iki finansinės atskaitomybės ir mokestinių ataskaitų parengimo.

Baigus mokymus ,išduodamas pažymėjimas.

Klausytojai nemokamai gauna metodinę medžiagą.

                                                                            

                                                                           3.DALYKŲ PROGRAMOS

 

darbo birza

buhalterija

 

apskaitaapskaitos kursai

 

mokyklos

 

Formalaus Profesinio Mokymų nuorodos į programas:

E-Pardavėjo Konsultanto Modulinė Profesinio Mokymo Programa

Apskaitininko kompetencija

Draudimo konsultanto kompetencija

JAVA Programavimas

Mokymu grafikas (datos)

<—- grįžti į titulinį puslapį

darbo skelbimas

java mokymai

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

 

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

lietuvaeuropaukraina