Buhalteriu mokymai

Ką reglamentuoja Naujasis darbo kodeksas?

Ką reglamentuoja Naujasis darbo kodeksas?

Remiantis naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis (toliau – NDK) nuotoliniu darbu laikomas toks darbo atlikimo būdas (darbo organizavimo forma), kai darbuotojas darbo funkcijas (visas ar jų dalį), su darbdaviu suderinta tvarka atlieka nuotoliniu būdu, kitoje nei darbovietėje, šalių sutartoje ir darbuotojui priimtinoje vietoje naudojant informacines technologijas.

Darbo kodeksas galiojęs iki 2017 m. liepos 1 d. numatė, jog tais atvejais, kai darbuotojas dirba ne darbovietės patalpose, darbuotojas ir darbdavys turėtų sudaryti atskiros rūšies, t.y. nuotolinio darbo, sutartį. Nuotolinio darbo sutartis senajame darbo kodekse buvo įtvirtina, kaip viena iš darbo sutarties rūšių. Tuo tarpu NDK nuotolinio darbo sutarties, kaip atskiros darbo sutarties rūšies, nebeliko. NDK nuotolinis darbas reglamentuojamas kaip darbo funkcijos atlikimo būdas, bet ne kaip atskira darbo sutarties rūšis. Šis naujasis darbo per nuotolį reglamentavimas reiškia, kad darbuotojui ir darbdaviui sudarius bet kurios rūšies darbo sutartį (terminuotą, neterminuotą, projektinio darbo, darbo keliems darbdaviams, kt.), yra galimybė tokią darbo sutartį vykdyti nuotoliniu būdu.

NDK taip pat numato, kad nusprendus, jog darbuotojas darbo funkcijas vykdys per nuotolį, nuotolinis darbas skiriamas dirbti arba esant darbuotojo prašymui arba šalių susitarimui. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir esant poreikiui ir darbdaviui įrodžius, kad darbas per nuotolį yra reikalingas, o darbuotojui vis tik atsisakius dirbti nuotoliniu būdu, atsisakymas negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį arba pakeisti jos sąlygas. Darbdavys neturi galimybės nutraukti darbo sutarties su darbuotoju, kuris atsisako darbo funkcijas vykdyti per nuotolį. Be to, NDK nustatytais atvejais darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti per nuotolį ne mažiau kaip penktadalį viso darbo laiko, jei darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų dideles sąnaudas. Šia nuostata gali pasinaudoti: a) nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos; b) darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų bei c) darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Plačiau: https://www.vz.lt/eksperto-atsakymai/darbo-kodeksas-2017/2017/08/17/6781/darbo-per-nuotoli-reguliavimo-pokyciai-pasikeitus-darbo-kodeksui#ixzz5NUQiA4aD

 

Darbo laiko apskaita darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu

Nuotoliniu būdu darbo funkcijas vykdantis darbuotojas savo darbo laiko apskaitą vykdo pats, nepažeisdamas minimaliųjų ir maksimaliųjų darbo ir poilsio laiko reikalavimų. Darbo laikas apskaičiuojamas darbdavio nustatyta tvarka. Nepažeidžiant NDK reikalavimų, tačiau siekiant tinkamai vykdyti darbo organizavimą įmonėje, šalims rekomenduojama nusistatyti nuo kurios iki kurios valandos darbuotojas turėtų vykdyti darbo funkcijas, o tai būtų laikoma darbuotojo darbo laiku. Turėtų būti susitariama kuriuo laiku darbdavys galėtų pasiekti darbuotoją, kad būtų užtikrinamas tinkamas darbo organizavimas. Taip pat rekomenduotina nurodyti atsakingą asmenį, kuriam per nuotolį dirbantis darbuotojas teiks ataskaitas apie nustatytus ir įgyvendintus tikslus bei planus, kuriuos darbuotojas turi pasiekti.

Plačiau: https://www.vz.lt/eksperto-atsakymai/darbo-kodeksas-2017/2017/08/17/6781/darbo-per-nuotoli-reguliavimo-pokyciai-pasikeitus-darbo-kodeksui#ixzz5NUQsq5Nb

 

 

 

<—- grįžti į titulinį puslapį

darbo skelbimas

java mokymai

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

 

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

lietuvaeuropaukraina