Buhalteriu mokymai

Apskaitininko kompetencija

 

Siekiant kompetencijos asmenys turės:

 

 • Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.
 • Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.
 • Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.
 • Žinoti vertybinius popierius,jiems keliamus reikalavimus.
 • Žinoti teisines normas,reguliuojančias ūkinę veiklą,mokesčius ir darbo santykius.
 • Suprasti socialinio draudimo esmę ir paskirtį.
 • Žinoti pajamų-kaštų-darbo, našumo-pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę.
 • Mokėti taikyti raštvedybos standartus.
 • Tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus.
 • Apskaityti įmonių turtą,nuosavybę,ūkinės veiklos procesus ir rezultatus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla.
 • Parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę.
 • Teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir juos atvaizduoti buhalteriniais įrašais.
 • Naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis.

 

Mokymų pradžios laikas:

java mokymai

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

Visos teisės saugomos © Ernadas